angel.jpg

Clairvoyant kanalisering

Jag beskriver gärna, vad min clairvoyant kanalisering (konsultation) kan eventuellt ge dig och hur det lönar sig att förbereda dig för vår session.

JAG FÅR SAMARBETA BLAND ANNAT IHOP MED OLIKA ÄNGLAR.

Änglarna berättar det, vad dom har lov att berätta den dagen vi träffas, och vad dom upplever att du är färdig att ta emot och processa efter vårt möte.

Änglarna ger oss förståelse, visdom, vetskap och energi/healing för hjärtat! Änglarna kan stöda oss på ett helande sätt och själv upplever jag, att det kan hjälpa oss avsevärt mycket, när tar emot perspektiv i livets krissituationer och frågetecken.

Änglarna ger oss gärna goda råd, insikter och konfirmation när vi är osäkra i vår livssituation. Men det är viktigt att vara medveten, att var och en av oss är tvungen att självständigt ansvarsfullt bestämma när det finns behov att välja eventuella nya val i sitt liv.

Jag tycker att det kan vara hälsosamt att lyssna på änglarna, när vi är i en låst situation och då kan vi öppna vårt medvetande för nya möjligheter. Vi kan ta emot konfirmation, så att vi ser klarare våra egna insikter och då kan det konkret hjälpa oss att öppna vårt medvetande till något helande.

Ibland säger änglarna något som vi inte genast förstår. Då upplever jag att dom försöker 'öppna' ett nytt rum i oss och vill ge oss en ny insikt och eventuellt visa oss en ny väg för vårt liv, så att vårt medvetande kan hela tiden mera utvecklas. Således är det processen under vägen som utvecklar oss och tiden visar vad det är frågan om. Sådana perioder i livet kräver tålamod och ödmjukhet och oftast är det bra att vara öppen för hjälp från flera olika håll.

Änglarna hjälper oss mänskor säkert på många olika sätt.

SJÄLV VILL JAG NÄMNA TVÅ ELEMENT, SOM ÄR KLARA FÖR MIG:

För mig är änglarna stora uppfostrare och lärare. Dom gör gärna sitt eget arbete och hjälper oss på många olika sätt - ger goda råd, helande energier, insikter osv. och änglarna önskar att vi öppnar oss för deras hjälp.

Det betyder i praktiken att vi gör vårt bästa, när vi väljer våra val, så att vi inte är tvungna att gå på varje sidogata som livet föreslår. Målsättningen är att försöka hålla oss på huvudgatan och samtidigt må bättre när vi gör våra val i livet. Vi har således en möjlighet att lära oss att leva vårt liv på ett klarare och bättre sätt. Med denna tanke har vi lättare att samarbeta med våra änglar. Om livet visar just nu en svårare tid, lönar det sig att ta emot så mycket hjälp som möjligt och i dessa val stöder jag gärna och ger praktiska råd, som man kan välja när det känns bra för en själv.

En annan sak som är helt klart, när jag tänker på änglarnas arbete, är det faktum, att dom HJÄLPER! Dom räddar vårt liv, om möjligt; dom visar oss en parkeringsplats eller dom skickar till vårt liv någon mänska som hjälper oss, om möjligt- och allt det utan krav. Ofta kan vi inte veta varför vi får hjälp på ett magiskt sätt och då är det fråga om större energier. Då kan vi helt enkelt vara tacksamma och ta emot den hjälp som visas till oss.

När du kommer till mig på konsultation, önskar änglarna och jag öppenhet när du berättar om ditt liv och dom teman vi pratar om just nu. Du kan förbereda dig för konsultationen genom att fundera i förväg vad du vill tala om. Då kan vårt samarbete fungera med rena energier och vi kan uträtta så mycket som möjligt under vår gemensamma tid. Änglarna ger gärna exakta kommentarer på vad vi talar om och vad vi saknar förståelse för. Målet är alltid helande!

Under konsultationen arbetar jag vanligtvis på flera olika nivåer. Vi undersöker vad kundens eget undermedvetna berättar om saker som vi nödvändigtvis inte får kontakt med medvetet = precis dom elementen som i vår vardag bromsar vårt liv. Vi forskar vad eventuellt någon annan mänskans undermedvetna berättar (om tillåtet) om situationen som vi funderar på. Vi frågar vad änglarna kan berätta till oss i ett informativt avseende och lyssnar hur änglarna hjälper dom mänskorna som behöver hjälp, inkluderande kunden och mänskor omkring kunden. Behandlingen kan kännas konkret helande och upplevas i kroppen som en 'energibehandling' och som bäst hjälpa oss fysiskt, mentalt, emotionellt och spirituellt.

Ibland är det viktigt för kunden att få kontakt med bortgågna nära och om det känns nödvändigt kan kontakten uppnås (om tillåtet och vanligtvis är möjligt). Det händer trots endast då när det känns bekvämt för kunden själv och vi te.x. inte har rädslor angående en sådan möjlighet. Denna möjlighet finns i synnerhet då när vi mistat någon nära till oss och att leva med sorgen gör livet svårt för oss.

Om vi lider av någon sjukdom eller symptom, kan vi också undersöka eventuella emotionella meddelandet bakom det, och således ta emot förståelse för oss själva och oftast konkret hjälp för saken. Vi ber också alltid healing för våra fysiska problem, små eller stora och nuförtiden jobbar så kallade övrevånings läkare ofta med änglarna för att stöda kundens hälsa på ett holistiskt sätt.

Under kanaliseringen kan vi behandla livets frågot på många olika sätt och vi kan vara öppna för flera olika möjligheter. Vi kan ta emot djupsinnig hjälp när vi lämnar våra mentala bromsar hemma och tillåter oss själva att ta emot hjälp så mycket som möjligt.

När jag kanaliserar, talar jag ögonen fast och behöver tysthet. Ofta kanaliserar jag om en enda sak 5-15 minuter i ett sträck, då en helhetsbild beskrivs för kunden. När jag öppnar ögonen, är det trevligt att höra en kommentar hänvisande till det som änglarna sagt och efter det kan vi eventuellt fråga tilläggskommentarer till det som ännu oklart. I vilket fall som helst, berättar änglarna endast det som dom har lov att berätta just nu och inte mera, hur vi än skulle försöka be eller kräva. Vi får ta emot det som just nu är passligt och stödande för oss, fast vi inte alltid är medvetna om det. Välkommen till konsultationen med en öppen inställning utan att glömma bort din egen tankegång och förståelse.

Konsultationen sker och förblir oss emellan.

Carina Hagström Piispansilta 17 B 48, 02230 Espoo (Matinkylä) dörrsummer 48

Var vänlig och kom till vårt möte tidigast 5 minuter den överenskomma tiden. Om jag är upptagen, kan jag inte ta emot dig tidigare.

tel. 040-589 3381

Min e-post är mitt carina.hagstrom@carinahagstrom.com

Eventuella avbokningar senast klo 18.00 vardagen före, tack. Jag debiterar för samma dags avbokningar hela konsultations-priset.